Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Společnost 4krent s.r.o., IČO: 1234567, se sídlem na adrese Jezdecká 111/1, Brno, zajišťuje ochranu osobních údajů svých klientů v souladu se zákonem a nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato politika ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké informace shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji.

 1. Shromažďování osobních údajů Společnost 4krent s.r.o. může shromažďovat a zpracovávat různé kategorie osobních údajů od svých klientů, včetně, ale neomezeně, následujících informací:
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail)
 • Údaje o pronájmu čtyřkolky (datum, čas, délka pronájmu)
 • Údaje získané prostřednictvím webových formulářů
 1. Účely zpracování osobních údajů Společnost 4krent s.r.o. zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem:
 • Poskytování služeb pronájmu čtyřkolek
 • Komunikace se klienty ohledně rezervací a pronájmů
 • Zajištění kvalitního zákaznického servisu
 • Dodržování právních povinností v souladu se zákonem
 1. Uchovávání osobních údajů Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, s výhradou případných právních povinností nebo oprávněných zájmů Společnosti 4krent s.r.o.

 2. Sdílení osobních údajů Společnost 4krent s.r.o. může sdílet osobní údaje svých klientů pouze v případech, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb nebo plnění smlouvy s klientem. Osobní údaje nebudou prodávány, pronajímány ani distribuovány třetím stranám bez předchozího souhlasu klienta, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem.

 3. Bezpečnost osobních údajů Společnost 4krent s.r.o. přijímá vhodná opatření k ochraně osobních údajů svých klientů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením. Jsou používány technické, organizační a bezpečnostní opatření v souladu s nejlepšími postupy.

 4. Práva subjektů údajů Klienti mají právo požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, omezit zpracování nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Klienti mají také právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen.

 5. Kontaktní informace V případě dotazů, požadavků nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů můžete kontaktovat Společnost 4krent s.r.o. pomocí následujících údajů: Tel: +420 601 576 000 Email: kontakt@4krent.cz

Tato politika ochrany osobních údajů může být předmětem občasných aktualizací, které budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti 4krent s.r.o. Doporučujeme pravidelně tuto politiku prohlížet a seznámit se s případnými změnami.

Tato politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti od 1.1.2023

Přejít nahoru